Program

Iz izbornog programa 2017. – 2021.

 1. Izgradnja operativne obale

 2. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda

 3. Uređenje i povećanje kapaciteta plaža

PUNAT

 • izgradnja sustava odvodnje – kanalizacija i oborinske vode za cijeli Punat s biopročistačem
 • izgradnja operativne obale
 • izgradnja nove pristupne ceste prema groblju s pripadajućim parkingom i komunalnim uređenjem groblja
 • izgradnja kružnog toka
 • otvaranje pristupa moru uz južnu granicu kampa Pila
 • uređenje centralnog trga od pošte do Punćala
 • uređenje i povećanje kapaciteta plaža
 • osiguranje uvjeta i izgradnja benzinske pumpe
 • započeti s realizacijom projekta zaobilaznice (od postojeće ceste s izlazom iznad Little eagle-a)
 • završetak uređenja obalne šetnice od Košljunske ulice do odvojka Krčke ulice
 • nastavak aktivnosti na očuvanju Puntarske drage
 • izgradnja spoja Frankopanske ulice i ulice I.G. Kovačića
 • završetak uređenja parka Vele vode
 • uređenje parkirališta na lokaciji Veli vrt za potrebe mještana u starom djelu Puntu koji nemaju mogućnost parkiranja u svojim okućnicama
 • oživljavanje i revitalizacija stare jezgre (Kljepina – Put Sv.Trojice – Mala placa – Placa – Klančić)
 • osiguravanje lokacije za poduzetničku zonu kroz izmjene prostornog plana
 • uređenje autobusnog stajališta uz zaobilaznicu na potezu između Prgona i Vele drage
 • osiguravanje boljih uvjeta vodoopskrbe u visokoj zoni
 • nastavak uređenja županijske ceste od Kanajta prema Puntu

STARA BAŠKA

 • nastavak izgradnje potpornih zidova za plaže
 • uređenje lučice
 • razvoj kanalizacijske mreže
 • stavljanje u funkciju zgrade stare škole
 • proširenje groblja
 • uređenje parkirnih mjesta uz županijsku cestu

Punat - Zaokruži načelnika 3Punat - zaokruži listi br. 4