8 Željan Žic

PGS

Rođen sam 1960. godine živim u Puntu, a radim u Malinskoj kao liječnik obiteljske medicine. Bio sam općinski vijećnik u 2 mandata, 1993.-2001. godine. U slobodno vrijeme uživam u maslinarstvu.

Kristijan Žic – Kogić Božica Žic