3 Maja Polonijo

SDP

Rođena sam 1978. godine u Rijeci. Udata sam i majka dvije kćeri, Laure i Stelle. Diplomirala  sam na Filozofskom fakultetu u Rijeci, u zvanju profesora hrvatskog jezika i književnosti. Od 2004. godine radim u OŠ ¨Fran Krsto Frankopan¨ Krk. Trenutno radim u OŠ ¨Omišalj¨ PŠ Dobrinj kao voditeljica škole. Članica sam Školskog odbora SŠ ¨Hrvatski kralj Zvonimir¨u Krku, Upravnog vijeća D.V. ¨Lastavica¨, predsjednica Odbora za društvene djelatnosti. Cijelo djetinjstvo provela sam u Puntu aktivno se baveći folklorom i pjevanjem u zboru. Dvadesetak godina pomažem u radu Narodne knjižnice i čitaonice u Puntu. Članica sam i volonterka u Karate klubu Krk Croatia.

Goran Gržančić Ana Leleković