7 Kristijan Žic – Kogić

SDP

Rođen sam 1995. godine i studiram pravo na Pravnom fakultetu u Rijeci. Aktivan sam u društvenom životu Punta kroz mnogobrojne udruge: KUD Punat, Kumpaniju Štorije, Udrugu Puntarske užance te udrugu mladih Fenix. Sezonski radim na naplati parkinga za KD Črnika.

Davor Pjaca Željan Žic