9 Božica Žic

SDP

Rođena sam 1961. godine u Krku, živim u svom rodnom Puntu. Po završetku Srednje kemijske škole u Rijeci upisala sam Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu. Diplomirala sam 1984. i od tada do danas zaposlena sam u ljekarništvu na različitim poslovima. Od 2010. vraćam se iz Rijeke na otok, prvo u ljekarnu u Njivicama, trenutno radim u ljekarni u Krku. Članica sam dramske amaterske udruge Kumpanija «Štorije», Punat.

Hobby : pas Lena, pješačenje, uličarenje (maslinarstvo), pročitati dobru knjigu, kartanje (briškula, trešeta).

Željan Žic Nikola Orlić