4 Ana Leleković

SDP

Rođena sam 1979. godine u Rijeci, živim u Puntu. Po zanimanju sam hotelijersko – turistički tehničar i od svojih radnih početaka 1998. godine do 2016. godine radila sam u puntarskoj hotelskoj tvrtki, a sada radim u Vrbniku. Govorim engleski, njemački i talijanski jezik. Aktivna sam u društvenom životu Punta kroz župni Caritas i Karitativnu zajednicu “Dar”.

Maja Polonijo Irena Žic Orlić